Faridabad satta Today Result (फरीदाबाद सट्टा आज का रिजल्ट)

Faridabad Satta Result Record Chart of April 2024

Faridabad Satta Result Record Chart of April 2024 with Desawer, Faridabad, Gaziyabad, and Gali

Date Desawar Faridabad Ghaziabad Gali Faridabad
01-Apr 13 92 25 13
02-Apr 79 13 75 05 13
03-Apr 90 04 59 70 04
04-Apr 99 61 41 62 61
05-Apr 65 61 00 93 61
06-Apr 14 81 87 29 81
07-Apr 60 15 24 67 15
08-Apr 79 80 28 60 80
09-Apr 31 82 99 53 82
10-Apr 72 15 69 41 15
11-Apr 60 77 09 04 77
12-Apr 76 14 71 40 14
13-Apr 73 95 73 01 95
14-Apr 50 08 83 84 08
15-Apr 26 91 54 00 91
16-Apr 42 55 74 31 55
17-Apr 93 96 56 50 96
18-Apr 39 88 95 99 88
19-Apr 45 59 92 21 59
20-Apr 57 49 14 73 49
21-Apr 54 27 88 75 27
22-Apr 99

Faridabad Satta King Yearly Record Chart