Palwal satta Today Result (पलवल सट्टा आज का रिजल्ट)

Palwal Satta Result Record Chart of April 2024

Palwal Satta Result Record Chart of April 2024 with Desawer, Faridabad, Gaziyabad, and Gali

Date Desawar Faridabad Ghaziabad Gali Palwal
01-Apr 13 92 25 31
02-Apr 79 13 75 05 30
03-Apr 90 04 59 70 10
04-Apr 99 61 41 62 90
05-Apr 65 61 00 93 80
06-Apr 14 81 87 29 82
07-Apr 60 15 24 67 83
08-Apr 79 80 28 60 35
09-Apr 31 82 99 53 37
10-Apr 72 15 69 41 82
11-Apr 60 77 09 04 61
12-Apr 76 14 71 40 00
13-Apr 73 95 73 01 01
14-Apr 50 08 83 84 92
15-Apr 26 91 54 00 41
16-Apr 42 55 74 31 40
17-Apr 93 96 56 50 54
18-Apr 39 88 95 99 93
19-Apr 45 59 92 21 60
20-Apr 57 49 14 73 92
21-Apr 54 27 88 75 82
22-Apr 99 33 32 87 72
23-Apr 05 87 57 43 78
24-Apr 73 19 55 91

Palwal Satta King Yearly Record Chart